Livs Faser

3-2-2017


Livet består af rytmer, bevægelser. I Astrologien bliver dette beskrevet ikke bare i forhold til det enkelte liv. Men som en evig bevægelse af mange liv. Lidt svært at forholde sig til hvis du er optaget af de daglige udfordringer. Men alligevel vigtigt hvis du vil forstå dine egne dybere mønstre. De mønstre du har, kan nemlig oversættes til erfaringer eller mangel på samme, som du har opøvet i tidligere liv.


Der er tre større livs faser i livet, eller livs kriser. Som det er vigtigt at kende og forholde dig til. Astrologisk som Saturn, Uranus og Kiron.


Saturn er skæbne planeten eller karma planeten. Det er vores begrænsninger, der hvor vi møder modstand i livet indtil vi har nok erfaringer. Saturn er ca 29 år om at gå en runde i horoskopet. Det er tyngde, det fysiske. Styrer knogler og knæ. Giver struktur, er ambitiøs. Hersker over Stenbukken.


Uranus blev opdaget omkring tiden for den Franske revolution, beskrivelsen af de Amerikanske friheds rettigheder. Beherskelsen af elektricitet. Og tillægges disse egenskaber. Står for pludselige uberegnelige begivenheder. Intensitet og gennemborende. Hersker over Vandmanden og den nye tidsalder. Intuitiv viden. Uranus er 84 år om at gå en tur rundt i horoskopet.


Kiron blev opdaget i 1977. Og tillægges genopblomstringen af alle alternative healings metoder. Det sted i horoskopet hvor du har Kiron er der hvor din akilleshæl er. Kiron er ca 50 år om sin runde i horoskopet. Mytologisk levede Kiron på jorden for ca 3600 år siden. Og han blev dengang set som mester healer. Han havde form som en kentauer, altså mand – hest. Dvs. han havde integreret sine dyriske instinktive og humane kræfter. Historien er at han var udødelig, men sårrede sig selv med en pil i foden, for at komme ned i underverdenen hos Pluto/Hades, og befri Prometeus som var blevet straffet af Zeus for at have givet mennesket adgang til at beherske ILD.


Astrologisk er det interessant fordi den bane disse tre beskrevne planeter har påvirker hinanden. Kirons bane på himlen går mellem Saturn og Uranus. Kiron er den eneste der kan gennembryde Saturns tunge bly skjold og bringe fornyelsen ind i vores liv.


I de første 29 år er vi optaget af at beherske vores form. Hvem er jeg her på det fysiske plan? Det er her den første større livskrise sætter ind. For vi begynder at fornemme at der er mere end fysisk form i vores liv. Vi har brug for Uranus energi.


Når du er omkring 42 år står Uranus nøjagtig modsat der hvor du havde den da du blev født. Det er nok her du fornemmer den største krise i dit liv. Det er en følelsesmæssig krise. For hvem er du? Du ved du ikke længere bare er den fysiske form. Det er ikke længere nok bare at leve op til andres forventninger, passe dit arbejde. Presset for at bryde din form er på sit højeste. Det er meget smertefuldt for du må samtidig give slip på det der før gav dig tryghed. Men hvis du formår at give slip og tage det nye ind bliver du også belivet på ny. Du vokser til at håndtere dit liv fra et mentalt sted. Men det er også det sværeste for de følelsesmæssige bindinger er også de tungeste. Faktisk tungere end det fysiske. Det heldige er at energetisk er der en enorm tiltrækning fra Uranus fordi den står længst væk fra dig. Så din længsel efter fornyelse er meget stærk. Det du er nødt til, er at slippe de følelsesmæssige bindinger der ikke længere tjener dig og den du er indni. Så perioden er også hårdt oprydnings arbejde. Hvis ikke du formår at forny dig er risikoen at du bliver hængende i det følelsesmæssige dynd, blive ved med at gentage gamle mønstre, bliver bitter over at din ungdom begynder at falme. Men formår du at forny dig bliver perioden rig på selverkendelse af hvad du kan følelsesmæssigt og mentalt.


Omkring de 50 år sætter den spirituelle krise ind. Det er Kiron der har gået en runde i horoskopet og kræver at du foretager endnu et hop i bevidsthed. Det følelsesmæssige og mentale er ikke længere nok du må have den spirituelle virkelighed med som en direkte erfaring. Kiron er vigtig også i de andre livs faser for den er bindeledet mellem de indre og ydre planeter, som beskrevet i forhold til den bane den har. De ydre planeter bliver beskrevet som den kollektive bevidsthed. Du behøver altså Kirons energi for at trænge igennem nåleøjet til den kollektive bevidsthed, den spirituelle virkelighed.


Det der er nyt i forhold til tidligere tider er at siden 1977 har vi alle mulighed for at mærke dette som et energi skifte i os selv, i vores krop. Ved de 42 år er den elektriske energi i din krop på sit højeste, så hvis du formår at integrere denne energi. Så kommer du simpelthen til at vibrere på et højere niveau. Og det er denne højere frekvens der får dig til at slippe de gamle mønstre. Hvis der er en blokering bliver Kirons energi ved med at fokusere sin energi i blokeringer indtil du enten har forløst den eller dør. Ikke nødvendigvis sådan helt død. Men energetisk død. Fordi din svingning kommer ikke højt nok op.


Det sværeste ved tærsklen til den spirituelle dimension. Er at for at træde igennem den port er kravet absolut TILLID. Ske IKKE MIN men DIN vilje. Der må altså ske en total overgivelse af egoet. Kun hvis du formår at stille dig fuldstændig til rådighed for det der er større end dig og som søger at virke igennem dig, kan du træde igennem her. Formår du det får du adgang til de ydre planeter og begynder at kunne arbejde bevidst med disse. Det vil sige Plutos vilje og magt, Uranus fornyelse og intuitive viden og Neptuns magnetiske tiltrækning. Du bliver herre over dit liv og kan skabe det du vil, så længe det er i samklang med det højeste, den du er indeni. At du er ren i tanke og handling.


Energetisk mærkes og opleves dette som en ubesværet legende, boblende glæde. Du kan til en hver tid bade dig selv i kærlighed. Du har tillid til og ved at du selv tiltrækker de oplevelser du gerne vil opleve. Tiltrækker de mennesker du har fælles værdier med, kan dele livet med på en afslappet måde. Din væren er blevet vigtigere end din gøren. Det største arbejde er egentlig bare at stråle al den kærlighed du mærker indeni ud. Eller det er egentlig ikke noget arbejde det sker helt af sig selv, thi hi.


Samtidig er det dog rart og giver mening at vide at det er hvad både du og verden har brug for. Vi kan ikke frelse nogen derude hvis vi ikke har frelst os selv. Så længe du ikke har bearbejdet og set dine egne skygger i øjnene, så vil du blive ved med at projicere dem ud i verden på andre mennesker. Så vejen OP er NED. Og IND i dig selv.


Go rejse


I kærlighed Jens